• info@vaylatyohon.fi

Ohjaustahoille

Etsi koulutuksia

Kehitämme Väylä työhön -hankkeessa maahanmuuttajille aiempaa nopeampia polkuja työelämään sekä ammatilliseen koulutukseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen käyneet työttömät työnhakijat, joilla ei ole koulutus tai opiskelupaikkaa ja joilla on vielä kotoutumisaikaa jäljellä.

Kohderyhmänä kotoutumiskoulutuksen käyneet työttömät työnhakijat

Toteutamme hankkeessa koulutuskokeiluja, joiden avulla kehitetään uusia malleja ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksissa työssä tarvittavan kielitaidon opiskelu on keskeistä. Koulutuksissa opiskelijat kehittävät kielitaitonsa lisäksi ammattiosaamistaan sekä työelämätaitojaan. Tavoitteenamme on löytää opiskelijoille heidän osaamistaan, kiinnostustaan ja soveltuvuuttaan vastaava koulutus, jonka avulla työllistyminen on todennäköistä.

Kielitaidon puute ei ole este opiskelupaikan saamiselle tai opinnoissa menestymiselle. Tarjoamme tukea suomen kielen oppimiseen. Integroimme suomen kielen opiskelun ammatilliseen opiskeluun ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ohjaukseen aiempaa enemmän ja kehitämme tähän uusia menetelmiä.

Hankkeen tuloksena saadaan uudenlainen, asiakaslähtöinen ohjausmalli, jota toteutamme kaikissa oppilaitoksissa samalla tavalla ja yhteistä koulutustarjotinta käyttäen.

Siirry Koulutustarjottimeen

Hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla maahanmuuttajille tarkoitettu koulutustarjonta löytyy jatkossa yhdestä paikasta. Yhteisen ohjausmallin avulla hakijoita voidaan ohjata oppilaitoksesta toiseen, mikäli soveltuvampaa koulutusta tarjotaan toisessa oppilaitoksessa.

Verkoston toimijat jatkavat yhteistyötä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen ulkopuolisten oppilaitosten on mahdollista liittyä toimijaverkostoon hankkeen päättymisen jälkeen.

Tilaa
Uutiskirje