• info@vaylatyohon.fi

Väylä työhön -hanke

Etsi koulutuksia

Väylä työhön -hanke

Toiminta-aika: 1.1.2017 – 30.6.2019

Hankkeen tavoitteena on

  • Luoda pääkaupunkiseudulle yhtenäinen verkosto maahanmuuttajille suunnattavan ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen tarjoamiseksi.
  • Nopeuttaa kotoutumiskoulutuksen käyneiden maahanmuuttajien siirtymistä työelämään sekä ammatilliseen koulutukseen
  • Kehittää uusia malleja ammatilliseen koulutukseen, jossa työelämätaidot, ammattiosaaminen sekä työssä tarvittava kielitaito ovat pääasiallisia tekijöitä
  • Tehdä yhteistyötä työelämän kanssa koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen käyneet työttömät työnhakijat, jotka kuuluvat kotoutumislain piiriin: ilman työtä tai koulutuspaikkaa nivelvaiheessa olevat maahanmuuttajat.

Toteutamme koulutuskokeiluja, joiden avulla kehitetään uusia malleja työllistävään ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on löytää opiskelijoille heidän osaamistaan ja soveltuvuuttaan vastaava koulutus, jonka kautta työllistyminen on todennäköistä.

Hankkeen tulokset

Tuloksena saadaan uudenlainen, asiakaslähtöinen ohjausmalli, jota toteutetaan verkostona yhden luukun periaatteella, matalan kynnyksen palveluna. Tavoitteena yhtenäinen toimintapa, joka ei ole paikkaan sidottu.

Hankkeessa luodaan yhteinen koulutustarjotin, jolle kootaan oppilaitoksissa tarjottava maahanmuuttajille suunnattu ammatillinen koulutus. Koulutustarjotin on avoimesti netissä käytettävissä. Koulutustarjotinta päivitetään säännöllisesti hanketoimijoiden puolesta.

Koulutuksista muodostuu aiempaa työelämälähtöisempiä ja ne johtavat nopeammin työllistymiseen. Työelämän edustajilla on mahdollisuus osallistua koulutusten suunnitteluun ja vaikuttaa sisältöihin ja menetelmiin, minkä avulla tuotetaan työelämän tarpeisiin oikeanlaisia tekijöitä.

Ammattikielen opetuksen menetelmät kehittyvät ja integroitu opetus saa uusia muotoa.

Työhallinnon näkökulmasta asiakasohjaus ammatilliseen koulutukseen helpottuu ja tulee joustavammaksi pääkaupunkiseudulla.

Hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Toiminnassa ovat mukana seuraavat oppilaitokset:

  • Amiedu
  • Business College Helsinki
  • Omnia Koulutus
  • Suomen Diakoniaopisto
  • Stadin aikuisopisto
  • Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto

 

Yhteystiedot

Marja Riitta Lygdman
projektipäällikkö, InnoOmnia
+358 46 8515150
marja-riitta.lygdman@omnia.fi

Hankkeen rahoitus

Hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke.

 

Euroopan unionin lippu
Tilaa
Uutiskirje