Koulutukset

Alla on koottuna erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia. Tarkemmat tiedot koulutuksista ja niihin hakeutumisesta löytyvät linkeistä. 

Ammatilliset koulutukset

Ammattitutkinnot

Yrittäjän ammattitutkinto maahanmuuttajataustaisille yrittäjille Omnia

Aikuisten perusopetus

Valmentava koulutus (VALMA)

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Suomen kielen yleinen kielitutkinto (YKI)

Suomen kielen kurssit

Englanninkielinen koulutus

Vocational Qualification in Business (QB).BC

Jatkuva haku

Avoimet opinnot