• info@vaylatyohon.fi

Työnantajille

Etsi koulutuksia

Kehitämme maahanmuuttajille aiempaa nopeampia polkuja ja siirtymiä työelämään.

Vastaamme työelämän tarpeisiin tuottamalla sellaisia koulutuspalveluja, joista valmistuu työvoimapulaa kärsiville aloille ammattitaitoisia työntekijöitä.

Koko pääkaupunkiseudun kattava toimintamalli tarjoaa aiempaa asiakaslähtöisemmän tavan ohjata maahanmuuttajia heille soveltuvaan koulutukseen, joka myös johtaa todennäköiseen ja mahdollisimman nopeaan työllistymiseen.

Toteutamme koulutuskokeiluja, joiden avulla kehitetään uusia malleja työllistävään ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksessa työelämätaidoilla, ammattiosaamisella sekä työssä tarvittavalla kielitaidolla on keskeinen merkitys. Tavoitteena on löytää opiskelijoille heidän osaamistaan ja soveltuvuuttaan vastaava koulutus, jonka kautta työllistyminen on todennäköistä.

 

Työpaikat mukaan

Selvitämme alueen työelämän työvoimatarvetta sekä niitä työtehtäviä, joihin voi matalammallakin kielitaidolla työllistyä. Lisäksi selvitämme maahanmuuttajan aiempaa osaamista sekä motivaatiota ja soveltuvuutta sellaiselle alalle, jossa työllistyminen on todennäköistä.

Koulutukset tukevat työllistymisen valmiuksien saavuttamista. Kosketus työelämään harjoittelujaksojen ja työvaltaisten oppimismenetelmien avulla lisää ymmärrystä suomalaisessa työelämässä toimimisesta, lisää motivaatiota kouluttautua ja kehittyä sekä tukee työpaikalla tarvittavan suomen kielen oppimista.

Yhteistyö työelämän kanssa ennakoivasti ja kohdennetusti on yksi päätavoitteemme. Koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ennakointi työvoiman tarpeesta ja soveltuvien, työelämälähtöisten koulutusten suunnittelu ja toteutus palvelevat pääkaupunkiseudun yrityksiä sekä näyttävät suuntaa erilaisten koulutusmallien toteutuksille.

 

Opiskelijaa tuetaan työpaikalla

Opiskelija saa lisätukea työpaikalla ammatilliseen osaamiseen sekä suomen kieleen.

 

Yrittäjyysneuvontaa

Helsinki Business College tarjoaa opiskelijoille yrittäjyysneuvontaa, jonka sisältönä on:

  • Yrittäjyys ja yrittäjänä toimiminen
  • Työelämän kielitaidon vahvistaminen
  • Tietoteknisten taitojen parantaminen

 

Koulutusta työelämälle

Yrityksille ja työpaikoille hankkeessa tarjotaan mm. workshopeja monikulttuurisuuteen, vieraskielisen työntekijän perehdyttämiseen sekä työpaikalla tapahtuvaan ohjaamiseen liittyen.

 

Ota yhteyttä

Toiminnassa ovat mukana seuraavat oppilaitokset:

  • Amiedu
  • Helsinki Business College
  • Omnia Koulutus
  • Suomen Diakoniaopisto
  • Stadin aikuisopisto
  • Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto

Siirry yhteystietoihin.

Tilaa
Uutiskirje